Jericho, oraş din Iordania, atestat prin datările cu C-14 la circa 7.800 î.Hr., este considerat a fi cel mai vechi oraş din lume. Construcţiile sunt, din punct de vedere al materialelor folosite cât şi al concepţiei, de o simplitate evidentă. Primele adăposturi sunt construite din argilă, piei şi lemn neprelucrat. Nu mult mai târziu însă, […]