Serviciile secrete ale lui Brâncoveanu: cum spiona stolnicul Cantacuzino întreaga Europă…

Stolnicul Constantin Cantacuzino (1650-1716) a fost unul din cei mai reprezentativi cărturari ai vremii sale, jucând, în acelaşi timp, cu rol activ în diplomaţie, la Curtea domnului Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu, însărcinarea de stolnic echivalând cu aceea de ministru de Externe. Atât lui Brâncoveanu, cât şi dregătorului său le era clar că asigurarea existenţei Ţării Româneşti depindea de cunoaşterea intenţiilor turcilor. De aceea, a fost acordată o atenţie deosebită constituirii unei reţele informative şi contrainformative prin care să se obţină

Continue Reading