O tânără femeie îmbrăcată ca un bărbat! În ziua de 4 ianuarie 1831, o tânără femeie, cu adevărat bizară, sosea la Paris cu diligenţa. Venea din Berry. Avea douăzeci şi şapte de ani. Şi ceea ce o făcea să fie ciudată...