Cel mai cunoscut ascendent masculin al familiei Filipescu este Dumitru din Cepturi, mare logofăt şi mare vistiernic al Ţării Româneşti pe timpul lui Mihai Viteazul. El s-a căsătorit cu Calea (fiica banului Toma din Petroşani, nepoata lui Harvat, mare logofăt) cu care a avut moştenitorii: A.1) Dragomir, postelnic al Ţării Româneşti, c.Voica din Greci B.1) […]