Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Un mare secret al istoriei: maghiarii sunt evrei! Maghiarii sunt urmaşii „evreilor roşii” care locuiau în Asia Centrală, după ce au părăsit Israelul…

  •  
  •  
  •  
  •  

maghiari evreiStudiul lui Gog şi Magog a fost de-a lungul timpului o provocare atât pentru specialiştii din Biblie cât şi pentru istorici. Magog este descris în Facerea 10:1-2 („Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet, cărora li s-au născut fii după potop. Fii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşeh şi Tiras”) şi 1 Cronici 1:5 ca fiind nepotul lui Noe.

Profetul Ezechiel pretinde că descendenţii lui Magog sunt din nord şi că aceştia vor ataca într-o bună zi Israelul: “2. Fiul omului, întoarce-îi faţa spre Gog din ţara lui Magog, regele lui Roş, al lui Meşec şi al lui Tubal; prooroceşte împotriva lor, 3. Şi spune: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Iată, Eu sunt împotriva ta, Gog, rege al lui Roş şi al lui Meşec şi al lui Tubal! 4. Te voi prinde, voi pune zăbale în fălcile tale şi te voi scoate pe tine şi toată oştirea ta, caii şi toţi călăreţii strălucit îmbrăcaţi, ceată mare cu platoşe şi cu scuturi, toţi înarmaţi cu săbii.” (Iezechiel 38:2-4) Care ar fi aceste teritorii: Roş, Meşec şi Tubal? Dacă vom citi din acelaşi Iezechiel, vom observa că sunt teritorii situate la nord de Israel: “Şi vei pleca de la locul tău, din hotarele de la miazănoapte, tu şi multe popoare împreună cu tine, toţi călări pe cai, tabără mare şi oştire nenumărată?” (Iezechiel 38:15); “Te voi ademeni şi te voi trage, te voi scoate din hotarele de la miază-noapte şi te voi aduce în munţii lui Israel” (Iezechiel 39:2). Unii spun că aceste teritorii din nord ar reprezenta Rusia (vezi un articol detaliat pe care l-am scris în 2011 şi intitulat „Biblia ne spune că următorul mare război va fi între Israel şi Rusia?„).

Cei care au descins din Magog, fiul lui Iafet, fiul lui Noe, nu sunt atât de necunoscuţi aşa cum s-a sugerat. Poate că cei mai cunoscuţi dintre descendenţii lui Magog (uneori cunoscuţi ca şi magogieni) sunt sciţii. De fapt, nu chiar descendenţii direcţi ai lui Magog, ci ai lui Gomer (fratele lui Magog), prin fiul său, Aşchenaz. Sciţii apar pentru prima oară în analele asiriene ca Ishkuzai, iar ei s-au stabilit în sudul Rusiei de astăzi, fiind descendenţii unuia din cele 10 triburi pierdute ale Israelului (o altă ipoteză privind stabilirea acestor triburi în Pakistan o puteţi găsi în articolul acesta: Cel mai mare mister biblic: unde sunt “cele 10 triburi pierdute ale Israelului”? În zona Caşmirului şi Afghanistanului? De asta marile puteri ale lumii se războiesc acolo?)

Acum, să ne întoarcem puţin la istorie. În gloria sa (sec.7-9 d.Hr.), Imperiul Khazar (sau Hazar) acoperea părţi din Ucraina, sudul Rusiei spre Caucaz, vestul Kazahstanului şi Uzbekistanului şi până la Marea Aral (vezi imaginea de mai jos).

Imperiul Hazar

Oraşul Kiev, care însemna „locul de la ţărm”, la râul Dnepr, a fost fondat de khazari la începutul sec. al 8-lea d.Hr., ca un centru comercial şi administrativ al Imperiului Khazar. Totuşi, vikingii, conduşi de prinţul Svyatoslav, a reuşit să străpungă Imperiul Khazar, distrugându-i capitala Itil în anul 967 d.Hr. Svyatoslav era stră-strănepotul regelui danez Halfdan Frodason, descendent al lui Odin, a cărei mama era Hilda al vandalilor. Tatăl lui Hilda era Hilderic al vandalilor, al cărui mamă, Eudoxia de Roma, era stră-strănepoata împăratului Constantin cel Mare.

Ca urmare a acestui fapt, khazarii s-au dispersat în naţiunile polonezilor, bulgarilor şi maghiarilor din Ungaria, care erau vasalii khazarilor. La sfârşitul sec.al 9-lea, cnezatul Khazarilor a numit un om pe nume Arpad pentru a fi liderul regatului Ungariei, ce era format din 7 triburi maghiare şi 3 triburi khazare. Conform unei lucrări anonime, „Gesta Hungarorum” – scrise în jurul anului 1200 d.Hr. – ce prezintă istoria timpurie a Ungariei, maghiarii erau sciţi descendenţi din Magog:

Scythia, care mai este numită şi Ungaria, este un teritoriu destul de întins (…) Locuitorii săi se numesc unguri. Ei provin din sciţi. Primul rege al sciţilor a fost Magog, fiul lui Iafet, iar naţiunea şi-a primit numele de „maghiari” de la „Magog”.

Aceeaşi lucrare, „ „Gesta Hungarorum”, explică faptul că hunul Attila, unul din descendenţii lui Magog, a venit din Scintia în Câmpia Panonică în anul 451 d.Hr., cu o imensă armată, alungându-i pe romani. În anul 819 d.Hr., Ogyek, comandantul Sciţiei, şi el descendent al lui Magog, a decis să se însoare cu o femeie pe nume Emesh. Băiatul lor a fost numit Almos, ce a fost tatăl lui Arpad, liderul celor 7 triburi maghiare şi 3 triburi khazare de care am vorbit mai sus. Arpad şi maghiarii erau maniheişti, o religie păgână, şi abia strănepotul lui Arpad, Geza, conducătorul Ungariei a trecut în anul 972 d.Hr. la creştinism.

Aşadar, maghiarii de astăzi sunt urmaşii sciţilor. Dar, sciţii, sunt, de fapt urmaşii evreilor. Se presupune că denumirea de „sciţi” provine din latinescul „Sacae”, care ar proveni şi el la rândul său de la „Fiii lui Isaac”. Isaac din Biblie, fiul lui Avraam, a avut doi băieţi: pe Iacob, tatăl naţiunii Israelului şi pe Esau, strămoşul edomiţilor. Esau avea părul roşu şi se pare că această caracteristică a oferit-o şi urmaşilor săi, căci sciţii, conform lui Herodot „aveau ochii albaştri şi părul roşu”. Legenda a persistat şi în timpul Evului Mediu, căci evreii germani considerau sudul Rusiei şi Asia centrală drept locaţia triburilor pierdute ale Israelului, iar locuitorii din acele zone mai erau cunoscuţi şi ca „evreii roşii”.

Într-un tratat de istorie din secolul al XIII-lea, istoricul armean Grigor Akner, spune clar că edomiţii erau evrei, descendenţii lui Isaac din Biblie: „Edomiţii, care sunt sciţi, descind din Esau, fiul lui Isaac”.

În concluzie: maghiarii sunt urmaşii sciţilor, iar aceştia erau strămoşii edomiţilor, „evreii cu părul roşu”, poate unul din triburile pierdute ale Israelului. Maghiarii sunt evrei? Da, de ce nu…


  •  
  •  
  •  
  •  
Reclame
Orgoni Crystal

 

Lasă un comentariu