Nostradamus, celebrul profet, precum se ştie a scris următorul catren despre sfârşitul lumii, catren care a stârnit multe controverse: Quand Georges Dieu crucifiera, Que Marc le ressuscitera, Et que St Jean le portera, La fin du monde arrivera. Adică, acest catren ne spune că atunci când Paştele va cădea pe 25 aprilie (ziua Sf.Marcu), Vinerea […]