Cel mai cunoscut ascendent al familiei boiereşti Barnovschi pe linie masculină este Toma Barnovschi, staroste de Cernăuţi care probabil a avut ca moştenitor (cu excepţia cazului în care ar fi fost identic cu „Barnovschi” de mai jos) pe: A.1) Barnovschi, †01.03.1567, înmorm. Mănăst.Voroneţ, hatman al Moldovei, 1c.Marica Herţea, 2c.Salomia B.1) Dumitru Barnovschi, mare postelnic a […]