Statuia Libertăţii, simbolul SUA, reprezintă de fapt o statuie dedicată zeiţei babiloniene Ishtar, „mama desfrânatelor şi urâciunilor pământului”! Iată ce simbol ocult şi-au ales americanii…

7.297 vizualizari

STATUIA LIBERTATII 2Statuia Libertății a devenit simbolul cel mai drag Statelor Unite ale Americii. Ceea ce oficialii omit sunt faptele cu privire la natura reală a statuii şi adevărata istorie din spatele ei.

Sculptorul francez Frederic Bartholdi a proiectat Statuia Libertății. Dar, conceptul de „statuie a libertăţii” a fost propusă pentru prima dată de un alt francez pe nume Edward Laboulaye, în timpul Războiului Civil American. Laboulaye, un francmason francez, a propus ideea de o statuie gigantică, care să copieze o zeiţă pe care mișcarea masonică o idolatriza. Laboulaye a iniţiat acest proiect, a găsit susţinerea financiară şi l-a angajat pe Bartholdi pentru a sculpta această zeiță din cele mai vechi timpuri.

Dar, despre ce zeiţă este vorba? Aceasta a fost cunoscută sub diferite nume. Laboulaye și colegii lui francmasoni au spus că e vorba de zeiţa romană „Libertas”, dar, de fapt, aceasta era replica zeiței babiloniene Iștar (Ishtar).

Zeiţa romana Libertas

Libertas a fost numele unei zeițe romane antice adoptate de romani în secolul al 5 î.Hr. Ea a fost menționată ca zeița libertății personale. De fapt, Libertas înseamnă libertate. Aceasta a fost zeița libertății pentru că promova idealurile libertăţii personale. Ea a fost numită şi zeița matroană a prostituției, deoarece ea promova libertatea se*uală. Sclavii o considerau zeița lor, în speranța că-şi vor câștiga libertatea.

Libertas a fost, de asemenea, şi o zeiță a războiului, în lupta pentru libertate. Totodată, uneori Libertas a fost menționată ca şi zeița victoriei, deoarece libertatea trebuie să aibă victorie pentru a supraviețui.

Statuia Libertas (stanga) - Statuia Libertatii (dreapta)
Statuia Libertas (stanga) – Statuia Libertatii (dreapta)

Libertas provine din zeiţa babiloniană Ishtar (Iştar)

Istoricul roman Cicero indică faptul că Libertas a fost, de asemenea, o zeiță foarte timpurie a grecilor, chiar înaintea apariţiei civilizației romane. Dar, la investigații suplimentare, constatăm că grecii au luat cunoștință de această ființă de la imperii anterioare din Orientul Mijlociu și Egipt. Acest zeiță s-a numit Astarteei (Ashtoreth) în ebraică și în Vechiul Testament (versiunea greacă).

Astarteei devine transliterat în greacă ca Astarte, care s-a transformat în numele grecesc iniţial al zeiței, până când numele a fost schimbat mai târziu în Afrodita. Termenul în ebraică Astarteei (Ashtoreth) a fost el însuși o transliterare din dialectul babilonian al numelui de Iştar (Ishtar).

Ishtar în cele mai vechi timpuri a fost mentionată de dialectul sumerian ca Inanna sau Ninanna, adică Regina Cerului sau Doamna Cerului. În Canaan această zeitate a fost numită Ashtaroth (Aștarot). Hetiții o numesc Shaushka. Egiptenii i-au dat numele de Isis. Ishtar a fost introdusă la greci ca Astarte, prin fenicieni. Aşadar, putem vedea că linia zeiței greacă și romană a planetei Venus merge înapoi la Babilonul antic până în anul 3.000 î.Hr.

Zeita Ishtar
Zeita Ishtar

Ishtar a fost zeiţa care a introdus doctrina de „s*x sfânt” sau „mântuirea prin relații se*uale”, prin preoteasa sau preotul templului, ca mijloc de purificare și sfințenie. Desigur, acest lucru presupunea şi plata preotesei sau a preotului; de aici a apărut conceptul de prostituţie pentru întreaga rasă umană. De aceea, Ishtar mai este cunoscută şi ca „Mama desfrânatelor”.

În Babilon, Ishtar era zeiţa principală, nicio altă zeiţă nefiind mai onorată ca ea. Ea avea aproape aceeaşi putere ca şi Utu, zeul-Soare, zeul şef al Babilonului, cunoscut şi sub numele de Shamesh. Printre alţi zei celebri în acele vremuri se afla şi Baal, numit şi Marduk, zeul războiului, „Domn al aerului”, despre care citim şi în Biblie. Se susţinea faptul că el, ca şi Ishtar, ca şi ceilalţi zei, îşi aveau originea în „stelele din cer.”

Ishtar, „Mama desfrânatelor”, zeiţa libertăţii, dar şi a războiului

Ishtar a fost o zeitate cu mai multe fațete. Ea a fost în primul rând, zeiţa libertăţii, dar şi „mama desfrânatelor”, lucru care a fost considerat ca fiind sfânt în acele vremuri. Ishtar a introdus conceptul de îndepărtare a păcatelor prin angajarea într-un ritual „sfânt” de relații se*uale cu o preoteasă sau preot. Această acțiune implica plata unor bani pentru preoteasă sau preot, ca parte a procesului de curățare. Aşa cum am spus mai sus, aceasta este primul exemplu de prostituție în istoria omenirii. Totodată, a mai fost şi „zeiţa dragostei”, deoarece promova se*ualitatea şi perversiunile se*uale în numele libertăţii.

Ishtar a fost, de asemenea, cunoscută sub numele de „zeiţa războiului”, pentru că lupta pentru libertate. Ea a fost, de asemenea, cunoscută sub numele de zeița victoriei, deoarece nu există nicio libertate fără victorie. A nu se uita, totodată, că Ishtar a fost şi zeița planetei Venus, o zeiţă care zbura printre stele, aşa că a fost numită şi „Regina cerului”.

Şi nu în ultimul rând, Ishtar trebuie văzută ca un simbol al materialismului, al banilor şi al lucrurilor materiale.

Ishtar, fiica şefului planetei Nibiru, Anu

Binecunoscutul autor Zecharia Sitchin, în cartea sa „Întâlniri divine”, ne vorbeşte despre faptul că această Ishtar era fiica zeului fondator original al Babilonului, cunoscut sub numele de „Anu”, care se spune că ar fi fost conducătorul planetei numite „Nibiru”. Precum se ştie, Nibiru ar fi o planetă gigantică, ascunsă în sistemul nostru solar,  care vine în apropierea Pământului la fiecare 3600 ani, în conformitate cu înregistrările regale ale Babilonului. Sitchin a fost ridiculizat fără menajamente de oamenii de ştiinţă referitor la planeta Nibiru. Cu toate acestea, un cercetător pe nume David Stevenson, de la California Institute of Technology, a publicat o lucrare care să ateste faptul că „planetele interstelare” (în care s-ar încadra şi Nibiru) sunt cu siguranță o posibilitate teoretică și nu ar trebui să fie respinse.

Ishtar şi Statuia Libertății

Statuia Libertății a fost un concept masonic conceput din cadrul francmasoneriei. Promotorul șef al proiectului a fost Edward Laboulaye, care a colaborat cu sculptorul Frederic Bartholdi. Statuia a fost dezvoltată ţinând cont de cele mai înalte doctrine ale francmasoneriei. În statuie, de exemplu, găsim coroana cu 7 raze; acest simbol reprezintă iluminarea zeului soare babilonian Shamesh / Utu. Ideea a fost că iluminarea ocultă a acestui zeu al soarelui ar putea fi concentrată în fiecare dintre cele 7 raze ale coroanei. Fiecare rază iluminează unul din cele 7 teritorii mari (sau continente) ale Pământului: Asia, Africa, Europa, America de Nord, America de Sud, Antarctica şi Australia/Oceania.

Concluzii

Statuia Libertății este femeia desfrânată descrisă în Apocalipsă şi în Isaia:

3. Şi m-a dus, în duh, în pustie. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară roşie, plină de nume de hulă, având şapte capete şi zece coarne.
4. Şi femeia era îmbrăcată în purpură şi în stofă stacojie şi împodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare, având în mână un pahar de aur, plin de urâciunile şi de necurăţiile desfrânării ei.
5. Iar pe fruntea ei scris nume tainic: Babilonul cel mare, mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului. (Apocalipsa 17:3-5).

1. „Coboară-te şi şezi în ţărână, fecioară, fiica Babilonului, stai pe pământ fără tron, fiică a Caldeilor, că nu te va mai numi nimeni pe tine gingaşă şi plăcută!
2. Învârteşte la râşniţă şi macină făină, dă-ţi la o parte vălul tău, ridică-şi veşmântul tău, rămâi cu picioarele goale şi treci râurile!
3. Goliciunea ta să se descopere, să se vadă ruşinea ta. Mă voi răzbuna şi nu voi cruţa pe nimeni”,
4. Zice Izbăvitorul nostru; Domnul Savaot este numele Lui, Sfântul lui Israel!
5. „Stai tăcută şi mai la întuneric, fiică a Caldeilor, nimeni nu te va mai chema pe tine stăpâna regatelor”.
6. Mâniat am fost pe poporul Meu, pângărit-am moştenirea Mea şi am dat-o în mâna ta. Dar tu n-ai avut milă şi asupra bătrânului ai apăsat cu jug greu.
7. Şi tu îţi închipuiai: „Fi-voi pe veci stăpână!”, dar niciodată n-ai cugetat şi de sfârşit nu ti-ai adus aminte!
8. Şi acum ascultă, tu cea în plăceri crescută, care stăpâneai fără de grijă şi ziceai în inima ta: „Nimeni alta nu este ca mine! Nu voi rămâne văduvă şi nu voi şti ce este lipsa de copii!”
9. Şi aceste două într-o clipă, în aceeaşi zi, vor da peste tine: lipsa de copii şi văduvia; şi te vor copleşi cu toată mulţimea şi puterea fermecătoriilor şi vrăjitoriilor tale!
10. intru fărădelegile tale tu nădăjduiai şi ziceai: „Nimeni nu mă vede!” Înţelepciunea ta şi ştiinţa ta te-au amăgit astfel, că ziceai în inima ta: „Eu şi nimeni alta nu este ca mine!”
11. Drept aceea va veni peste tine o nenorocire pe care tu nu vei şti să o înlături cu frumuseţea ta şi te va copleşi nenorocirea pe care tu nu o vei putea ocoli şi pe neaşteptate va da peste tine pieirea, fără să fi avut vreme s-o prevesteşti!
12. Păstrează pentru tine fermecătoriile tale şi vrăjitoriile cu care te-ai trudit din tinereţe, poate îţi vor sluji, poate vei insufla temere!
13. Tu te-ai obosit întrebând pe atâţia sfătuitori! Să iasă la iveală şi să te izbăvească acei care măsoară cerul şi iscodesc stelele; care în fiecare lună nouă spun ceea ce se va întâmpla.
14. Iată-i ca pleava pe care o mistuie focul, aşa vor ajunge ei şi de puterea flăcărilor viaţa lor nu vor putea s-o scape căci nu va fi jeratic la care să se încălzească, nici vatră ca să stea dinaintea ei.
15. Aşa se va întâmpla cu aceia pe care te-ai ostenit să-i întrebi şi cu care ai făcut negoţ din vremea tinereţii tale. Fiecare va pleca la ale sale şi nimeni nu va fi să te scape”. (Isaia 47:1-15).

Spun acest lucru pentru că Statuia Libertății este de fapt viziunea artistului asupra lui Ishtar, zeița Babilonului. Acest lucru face ca Statuia Libertății să fie cel mai mare idol făcut vreodată de mâna omului. Şi, când te gândeşti că Statuia Libertăţii este, de fapt, simbolul SUA…