Omul Ocultei Mondiale, diplomatul Kalergi, susţinea încă de acum 90 de ani desfiinţarea statelor-naţiune din Europa şi amestecul raselor de oameni, prin imigraţii masive! Ca să fim controlaţi şi manipulaţi total!

6.223 vizualizari

planul KalergiUn guvern unic mondial (împreună cu noua ordine mondială) a fost cel mai bine conceput de către diplomatul austriac, Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972), care a fost şi mare francmason, fiind considerat ca „părintele fondator” al Uniunii Europene (UE). Cartea sa, „Idealismul practic” (1925), susţine ideea unei Europe unite, în cadrul unui guvern centralizat, neales de nimeni. Iar acesta ar constitui prototipul unui guvern unic mondial.

Planul lui Kalergi a fost prezentat foarte bine de Gerd Honsik: „Kalergi proclamă abolirea dreptului de autodeterminare, eliminarea națiunilor prin intermediul unor mișcări separatiste etnice sau imigrația alogenă de masă, pentru a crea un amestec multietnic hibrid, ușor controlabil de către clasa conducătoare. Kalergi crede că elita conducătoare trebuie să creeze şi să mențină în mod deliberat amestecul multietnic, în scopul de a controla totul mai bine. Dar, mai întâi, elita va elimina democrația – puterea cetăţenilor. Apoi, elita va elimina poporul-naţiune prin amestec etnic, înlocuind astfel rasa albă, cu o rasă amestecată, ușor de controlat. Prin desființarea principiului egalității tuturor în fața legii, evitând pedepsirea şi critica adusă minorităților prin legi speciale, masele vor fi suprimate”.

Precum se observă, ideile lui Kalergi definesc politica actuală a UE privind imigrația în masă, cu diverse legi de protecție a imigranţilor, sub masca unui umanitarism înduioşător, dar care vizează în secret distrugerea identității europene și crearea unei rase mixte, manipulată de elita conducătoare. UE i-a îndoctrinat pe europeni, prin mass-media oficială (controlată tot de elită) să tolereze și să accepte multiculturalismul; dar, adevăratul scop este acela de a-i converti pe europeni în indivizi cu nicio coeziune etnică, istorică sau culturală.

În 1955, G. Brock Chisholm, un discipol de-a lui Kalergi și fost director al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, declara: „Oamenii trebuie să practice limitarea nașterilor, astfel încât să se creeze o singură rasă într-o lume nouă, care este dependentă de o autoritate centrală”. Acesta este planul adevărat al Ocultei Mondiale, la care, din păcate, suntem martori în timpurile noastre.

Conform autobiografiei lui Kalergi, la începutul anului 1924, prietenul său, baronul Louis de Rothschild (din francmasonica familie Rothschild!) l-a introdus bancherului Max Warburg (din Oculta Mondială, finanţator al bolşevismului), care i-a oferit o finanţare de 60.000 de mărci de aur pentru următorii 3 ani (sursa: Wikipedia). Încă un element care arată clar că în spatele lui Kalergi s-au aflat marii bancheri ai Ocultei Mondiale.

Dar, trebuie să reţineţi că nu toţi cei care ne conduc sau ne-au condus fac parte din Oculta Mondială. Un preşedinte brav, care a rezistat Ocultei, a fost John F. Kennedy, dar care a fost asasinat din cauza aceasta. Iată ce cuvinte mari spunea el într-un discurs din 27 aprilie 1961: „Însuși cuvântul „secret” este respingător într-o societate liberă și deschisă; și poporul s-a opus în mod inerent societăților secrete, jurămintelor secrete și întâlnirilor secrete”. Din păcate, oameni ca Kennedy sunt tot mai rari în zilele noastre…