EXCLUSIV! Un nou studiu ştiinţific confirmă clar: „Nu există încălzire globală din cauza gazelor cu efect de seră”! Aşadar, nu e doar o teorie a conspiraţiei…

  •  
  •  
  •  
  •  

O nouă lucrare științifică demonstrează că teoria încălzirii globale din cauze umane (presupunerea că gazele cu efect de seră încălzesc atmosfera prin captarea căldurii) este una greșită. Dacă se confirmă, rezultatele studiului va zdrobi întreaga isterie cu „încălzirea globală ca urmare a activităţii umane”.

Lucrarea susține că concentrațiile de CO2 și alte presupuse „gaze cu efect de seră” din atmosferă nu au practic niciun efect asupra temperaturii Pământului. Autorii au concluzionat că întreaga teorie a gazelor cu efect de seră este una incorectă.

În schimb, „efectul de seră” al Pământului este o funcție a Soarelui și a presiunii atmosferice, care rezultă din gravitaţie și masa atmosferei, şi nu din gazele cu efect de seră, cum ar fi CO2. Același lucru este valabil și pentru alte planete și sateliţi cu o suprafață solidă, spun autorii, care prezintă temperaturile și datele atmosferice ale diferitelor corpuri cerești colectate de NASA.

Atât de precisă este formula găsită de autori, încât aceştia au fost capabili să prezică corect temperatura altor corpuri cereşti care nu au fost incluse în analiza lor inițială. Lucrarea ştiinţifică, publicată recent în revista „Poluarea mediului și schimbările climatice”, a fost scrisă de Ned Nikolov, doctorand în știința fizicii şi dr. Karl Zeller, fost meteorolog.

Teoria dominantă la ora actuală cu privire la temperatura Pământului e aceea că întreaga căldură provenită de la Soare intră în atmosferă, iar apoi gazele cu efect de seră cum ar fi CO2, metanul și vaporii de apă captează o parte din această căldură, împiedicând-o să evadeze din nou în spațiul cosmic. Această teorie, care stă la baza teoriei încălzirii globale și a modelelor climatice folosite de Națiunile Unite, a fost propusă și dezvoltată pentru prima dată în secolul al XIX-lea.

Cu toate acestea, experimentele pe care se bazează această teorie au fost realizate în laborator. Însă, nu la fel e şi ceea ce se întâmplă în atmosfera reală, care nu e izolată şi nu are pereți ca într-un laborator. Noua lucrare, intitulată „Noi aspecte despre natura fizică a efectului de seră atmosferic, deduse dintr-un model empiric al temperaturii planetare”, susţine că teoria gazelor de seră este incorectă.

Mecanismele reale care controlează temperatura planetei, spun autorii studiului, sunt energia Soarelui și presiunea aerului din atmosferă. Același lucru este valabil și pentru celelalte corpuri cereşti. Pentru a înțelege fenomenele, autorii au folosit trei planete – Venus, Pământ şi Marte – precum și trei sateliți naturali: Luna (a Pământului), Titan (a planetei Saturn) și Triton (a planetei Neptun).

Cercetătorii au ales aceste corpuri cerești pe baza a trei criterii: au o suprafață solidă, au o gamă largă de medii și există date fiabile privind temperatura, compoziția atmosferică și presiunea aerului.

„Analiza noastră a relevat o concordanţă slabă între temperatura medie anuală medie și cantitatea de gaze cu efect de seră din atmosferele corpurilor cereşti din sistemul solar”, explică lucrarea. „Acesta este un rezultat surprinzător din punctul de vedere al teoriei actuale, care presupune că o atmosferă încălzeşte suprafaţa unei planete sau a unui satelit prin captarea unei călduri radiante de către anumite gaze”, continuă studiul.

Lucrarea prezintă patru explicații posibile pentru aceste observații și concluzionează că cea mai plauzibilă este aceea că presiunea aerului este responsabilă pentru efectul de seră asupra unui corp ceresc. Iar acest efect este complet independent de așa-numitele „gaze cu efect de seră” și de compoziția chimică a atmosferei.

„Prin urmare, nu există gaze cu efect de seră în realitate, ca şi gaze care pot provoca încălzirea”, a spus Nikolov, unul din autorii studiului. „Oamenii nu pot afecta, în principiu, climatul global prin emisii industriale de CO2, metan și alte gaze similare”, a adăugat el. „Toate schimbările climatice observate au cauze naturale care sunt în afara controlului uman”.

Presiunea este greutatea atmosferei. Iar combinația dintre greutate și masa atmosferei explică de ce Pământul, de exemplu, este mai cald decât Luna. Satelitul natural al Terrei primește aproximativ aceeași cantitate de căldură de la Soare ca şi Pământul, şi totuși Luna este cu 90 grade Celsius mai rece decât Pământul, pentru că nu are atmosferă.

Aceasta nu este prima lucrare care respinge în întregime teoria gazelor cu efect de seră. În 2009, de exemplu, Gerhard Gerlich și Ralf Tscheuschner au publicat în „International Journal of Modern Physics” o lucrare intitulată „Falsificarea efectelor de seră ale CO2 atmosferic în cadrul fizicii”. Ei au susţinut că efectul de seră atmosferic care este încă susținut în climatologia globală descrie în esență un mecanism fictiv. A doua lege a termodinamicii arată că acest efect de seră nu poate exista niciodată. Cu toate acestea, lucrarea lor nu a propus un mecanism care să explice temperatura ridicată a Pământului față de Lună. Noua lucrare a lui Nikolov și Zeller propune un astfel de m)ecanism: presiunea atmosferică.

Sursa (traducerea şi adaptarea proprie): studiul de pe adresa https://www.omicsonline.org/open-access/New-Insights-on-the-Physical-Nature-of-the-Atmospheric-Greenhouse-Effect-Deduced-from-an-Empirical-Planetary-Temperature-Model.pdf

P.S. Oculta Mondială, nişte oameni de afaceri şi nişte politicieni (ca fostul vicepreşedinte american Al Gore) s-au gândit să mai câştige nişte bani din mitul acesta cu „încălzirea globală din cauza efectului de seră”. Din păcate şi ştiinţa oficială s-a aliat acestei poziţii, pentru că multe instituţii de ştiinţă şi de educaţie depind de finanţările globaliştilor. Din fericire, există şi oameni de ştiinţă care nu s-au vândut cu totul şi au curajul să arate „fake news-ul” cu încălzirea globală, care nu e doar o teorie a conspiraţiei.


  •  
  •  
  •  
  •  

Lasă un comentariu