Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

De ce a creat Dumnezeu o fiinţă atât de malefică şi păcătoasă ca Satana?

486

blankAm văzut că mulţi ateişti (şi nu doar ei) îşi pun o mulţime de întrebări de genul:

– “De ce a creat Dumnezeu o fiinţă atât de malefică şi păcătoasă ca Satana?”
– “Dacă Dumnezeu l-a creat pe Satana, atunci El nu poate fi decât la fel de malefic ca şi Satana”
– “De ce permite Dumnezeu existenţa răului în lume?”
– “De ce Dumnezeu nu-l distruge pur şi simplu pe Satana, dacă este atât de atotputernic?”

Cu aceste “întrebări-cheie”, ateiştii, dar şi alte persoane sceptice cu privire la existenţa lui Dumnezeu, pun la îndoială existenţa unei Fiinţe Supreme sau a unei Fiinţe Supreme care e de natură benefică. Unii, deşi cred în Dumnezeu, cred că acesta n-ar fi altceva decât un… “extraterestru de natură malefică” (!) Cei care cred asemenea lucruri sau care şi-au pus întrebările de mai sus demonstrează, de fapt, că ei nu au citit Biblia căci, dacă ar fi citit-o cu atenţie, ar fi aflat de acolo toate răspunsurile la întrebările acestea.

Aşadar, cu citate din Biblie, am să răspund la toate întrebările de mai sus şi poate o să vă daţi seama că lucrurile nu sunt atât de complicate sau de nerezolvat aşa cum ar părea la prima vedere.

Aşadar, Lucifer a fost, de la bun începuturi, un heruvim ales. “Ales” are sensul de “pus de Dumnezeu pentru un scop divin.” Dumnezeu i-a dat lui Lucifer un anumit grad de putere şi autoritate, dar Lucifer a pervertit această putere, dorind să fie deasupra lui Dumnezeu. Astfel, din Lucifer, prinţul luminii, el a devenit Satana, prinţul întunericului.

Tu erai heruvimul pus ca să ocroteşti; te aşezasem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor celor de foc (Iezechiel 28:14)

Dar dacă Dumnezeu e atât de bun, de ce El l-a mai creat pe Satana?

La întrebarea de mai sus, se poate răspunde în următorul fel: Dumnezeu l-a creat perfect pe Lucifer la început, dar nelegiuirea s-a încuibat în el.

Fost-ai fără prihană în căile tale din ziua facerii tale şi până s-a încuibat în tine nelegiuirea (Iezechiel 28:15)

Deci, răutatea, maleficitatea, nelegiuirea au fost create de Lucifer, nu de Dumnezeu. Cum de a permis Dumnezeu aşa ceva? Pentru că Dumnezeu a creat ÎNGERII şi OAMENII PERFECŢI, DAR DOTAŢI CU LIBERĂ VOINŢĂ. Adică, Dumnezeu nu şi-a dorit ca creaţiile Sale să fie pur şi simplu nişte marionete, păpuşi. Lucifer s-a folosit de această liberă voinţă, pentru a-şi perverti propria natură. Lucifer, din pricina luminii sale, s-a îngâmfat şi a devenit trufaş, pierzându-şi astfel înţelepciunea:

Din pricina frumuseţii tale s-a îngâmfat inima ta, şi pentru trufia ta ţi-ai pierdut înţelepciunea. De aceea te-am aruncat la pământ şi te voi da înaintea regilor spre batjocură (Iezechiel 28:17)

(Aici vreau să fac o mică paranteză şi să aduc aminte că există unii interpreţi ai Bibliei care spun că tot capitolul 28 din Iezechiel s-ar referi la un rege pământean şi nu la Lucifer, ceea ce este total absurd. Cuvântul “heruvim” de care se aduce aminte în acest capitol înseamnă “înger”, nu “om”. Niciodată “heruvim” n-a avut un alt sens decât acela de “înger”. De fapt “heruvimul” ar fi, conform unor anumite clasificări, drept cel mai înalt dintre îngeri).

Din pricina întinderii negoţului tău, lăuntrul tău s-a umplut de nedreptate şi ai păcătuit, şi Eu te-am izgonit pe tine, heruvim ocrotitor, din pietrele cele scânteietoare şi te-am aruncat din muntele lui Dumnezeu, ca pe un necurat. (Iezechiel 28:16)

În versetul de mai sus, apare scris “heruvim ocrotitor”. La ce se referă textul biblic? E posibil ca acest “ocrotitor” să se refere la faptul că Dumnezeu i-ar fi putut oferi drept sarcină să aibă grijă de Pământ şi de locuitorii ei, lucru pe care el n-a făcut-o.

Lucifer a vrut să fie Dumnezeu

Găsim în Biblie afirmaţia conform căreia Lucifer a dorit să devină Dumnezeu:

Tu care ziceai în cugetul tău: “Ridica-mă-voi în ceruri şi mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi aşeza jilţul meu! În muntele cel sfânt voi pune sălaşul meu, în fundurile laturei celei de miazănoapte (Isaia 14:12)

Iar drept pedeapsă pentru această încercare, Satana a fost izgonit în iad:

Şi diavolul, care-i amăgise, a fost aruncat în iezerul de foc şi de pucioasă, unde este şi fiara şi proorocul mincinos, şi vor fi chinuiţi acolo, zi şi noapte, în vecii vecilor (Apocalipsa 20:10)

Atunci când Lucifer a fost alungat din Ceruri, odată cu el au fost alungaţi o treime din îngeri:

Iar coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ (Apocalipsa 12:4)

Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el. (Apocalipsa 12:9)

Astfel, Lucifer a devenit Satana, iar îngerii căzuţi s-au transformat în demoni.

De ce Dumnezeu, văzând răutatea lui Satana, pur şi simplu nu l-a distrus ulterior?

Întrucât păcatul a intrat deja în lume, în natura omului, prin intermediul lui Adam, iar dacă Dumnezeu l-ar fi distrus pe Satana, ar fi distrus, de asemenea, şi omul care-L iubeşte. Aşadar, Dumnezeu, a găsit o cale mai bună: mântuirea prin intermediul lui Hristos.

Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia (1 Corinteni 15:22)

Cum arată cu adevărat Satana?

De multe ori, Satana este reprezentat drept o creatură cu copite, având culoarea roşie şi coarne pe cap. Dar această descriere nu este una biblică; fiinţa cu copite se apropie mai mult de descrierea lui Pan din mitologia greacă. Doar în Apocalipsă ni se vorbeşte de un dragon roşu ce are coarne; deşi această reprezentare nu este una a Satanei, totuşi se face referinţă la el, de unde aceste calităţi fizice ar fi putut avea originea:

Şi alt semn s-a arătat în cer: iată un balaur mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne, şi pe capetele lui, şapte cununi împărăteşti (Apocalipsa 12:3)

Totuşi, în cartea lui Ezechiel, ni se spune cum arăta Lucifer înainte de a deveni Satana. Lucifer era o fiinţă de o frumuseţe perfectă, fiind acoperit de toate pietrele preţioase. După ce a păcătuit, Lucifer îşi va schimba înfăţişarea.

Cu siguranţă, vor mai urma şi alte articole în viitor referitoare la acest subiect…

Orgoni Crystal