Conform unui videoclip de pe YouTube, Apocalipsa lui Ioan ar fi fost decriptată în date şi evenimente! Iată ce s-ar putea întâmpla în perioada următoare…


Cartea Apocalipsei decriptataATENŢIE! Acest articol este realizat după un videoclip postat pe YouTube!

Ce mister! Cine poate să înțeleagă Cartea Apocalipsei din Biblie? Oameni de știință și teologi diferă în interpretările lor. De ce aproape nimeni nu pare într-adevăr să înțeleagă profețiile acestei cărți? De ce sunt atât de multe interpretări diferite? Care este adevăratul sens, scopul și intențiile acestei cărți fascinante – ultima carte a Scripturii divine?

Iată răspunsul uimitor de una dintre cele mai misterioase ale cărții: Capitolul 5.

1. Am văzut apoi, în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe tron, o carte scrisă înăuntru şi pe dos, pecetluită cu şapte peceţi.
2. Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas mare: Cine este vrednic să deschidă cartea şi să desfacă toate peceţile ei?
3. Dar nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ nu putea să deschidă cartea, nici să se uite în ea.
4. Şi am plâns mult, fiindcă nimeni n-a fost găsit vrednic să deschidă cartea, nici să se uite în ea.
5. Şi unul dintre bătrâni mi-a zis: Nu plânge. Iată, a biruit leul din seminţia lui Iuda, rădăcina lui David, ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei.
6. Şi am văzut, la mijloc, între tron şi cele patru fiinţe şi în mijlocul bătrânilor, stând un Miel, ca înjunghiat, şi care avea şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul.
7. Şi a venit şi a luat cartea, din dreapta Celui ce şedea pe tron.
8. Şi când a luat cartea, cele patru fiinţe şi cei douăzeci şi patru de bătrâni au căzut înaintea Mielului, având fiecare alăută şi cupe de aur pline cu tămâie care sunt rugăciunile sfinţilor.

După atâtea cutremure în ultima perioadă, unii cred că suntem deja la a șasea pecete! Nu, nu încă, în momentul de faţă ne aflăm între cea de-a doua şi a treia pecete (penuria alimentară și criza financiară).

PRIMA PECETE – 20-03-2015 – Începe mânia lui Dumnezeu – eclipsa solară în timpul echinocțiului de primăvară și prima zi a anului religios evreiesc.

1. Şi am văzut când Mielul a deschis pe cea dintâi din cele şapte peceţi, şi am auzit pe una din cele patru fiinţe zicând cu glas ca de tunet: Vino şi vezi.
2. Şi m-am uitat şi iată un cal alb şi cel care şedea pe el avea un arc; şi i s-a dat lui cunună şi a pornit ca un biruitor ca să biruiască.

A DOUA PECETE – 15-06-2015 – Sfârşitul păcii pe Pământ.

3. Şi când a deschis pecetea a doua, am auzit, zicând, pe a doua fiinţă: Vino şi vezi.
4. Şi a ieşit alt cal, roşu ca focul; şi celui ce şedea pe el i s-a dat să ia pacea de pe pământ, ca oamenii să se junghie între ei; şi o sabie mare i s-a dat.

A TREIA PECETE – 28-12-2016 – Începe penuria alimentară şi lipsurile.

5. Şi când a deschis pecetea a treia, am auzit pe a treia fiinţă, zicând: Vino şi vezi. Şi m-am uitat şi iată un cal negru şi cel care şedea pe el avea un cântar în mâna lui.
6. Şi am auzit, în mijlocul celor patru fiinţe, ca un glas care zicea: Măsura de grâu un dinar, şi trei măsuri de orz un dinar. Dar de untdelemn şi de vin să nu te atingi.

A PATRA PECETE – 21-12-2017 – Evenimente politice majore, boli.

7. Şi când a deschis pecetea a patra, am auzit glasul fiinţei a patra, zicând: Vino şi vezi.
8. Şi m-am uitat şi iată un cal galben-vânăt şi numele celui ce şedea pe el era: Moartea; şi iadul se ţinea după el; şi li s-a dat lor putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabie şi cu foamete, şi cu moarte şi cu fiarele de pe pământ.

A CINCEA PECETE – 2018 – Un mare cutremur devastator.

9. Şi când a deschis pecetea a cincea, am văzut, sub jertfelnic, sufletele celor înjunghiaţi pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia pe care au dat-o.
10. Şi strigau cu glas mare şi ziceau: Până când, Stăpâne sfinte şi adevărate, nu vei judeca şi nu vei răzbuna sângele nostru, faţă de cei ce locuiesc pe pământ?
11. Şi fiecăruia dintre ei i s-a dat câte un veşmânt alb şi li s-a spus ca să stea în tihnă, încă puţină vreme, până când vor împlini numărul şi cei împreună-slujitori cu ei şi fraţii lor, cei ce aveau să fie omorâţi ca şi ei.

Mai departe, în videoclip, nu se mai oferă date pentru cea de-a şasea şi cea de-a şapte pecete.

 


Lasă un comentariu