Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Cele 10 porunci ale Holocaustului

170

sionism51) Amintiţi-vă ce au făcut ne-evreii evreilor.

2) Să nu comparaţi niciodată Holocaustul cu vreun alt genocid.

3) Să nu comparaţi niciodată crimele naziste cu cele făcute împotriva Israelului.

4) Să nu vă îndoiţi niciodată de cifra de 6 milioane de victime de evrei ucişi.

5) Să nu vă îndoiţi niciodată că majoritatea evreilor au murit gazaţi în camerele de exterminare.

6) Să nu vă îndoiţi niciodată de rolul central al lui Hitler în exterminarea evreilor.

7) Să nu vă îndoiţi niciodată de dreptul Israelului să existe ca stat.

8 ) Să nu criticaţi niciodată organizaţiile evreieşti şi guvernul Israelului.

9) Să nu criticaţi niciodată liderii sionişti.

10) Trebuie să urmaţi întocmai aceste porunci, şi să nu aveţi milă de cei care se îndoiesc de ele.

Orgoni Crystal