O obsesie de 400 de ani: calea nordică dintre Atlantic şi Pacific

Există obsesii care au pus în mişcare expediţii, an după an, şi care, în ciuda faptului că s-au dovedit iluzorii, au sfârşit prin a schimba lumea. Una din acestea s-a numit “căutarea pasajului de nord-vest”. Una dintre ideile fixe care au animat marile explorări geografice în ultimii 400 de ani. O încercare aproape imposibilă: trecerea din Atlantic în Pacific prin Nordul Canadei: milioane de kilometri pătraţi de gheaţă, tundra, insuliţe, strâmtori acoperite de gheţuri mai tot timpul anului. Cum a

Continue Reading

Misterioasele insule care apar şi dispar

Edrisi, unul dintre cei mai însemnaţi călători şi geografi arabi din Evul Mediu, menţiona (în jurul lui 1150) prezenţa a 2.700 insule într-un ocean atât de sărac în insule cum este Atlanticul, iar un veac şi jumătate mai târziu, Marco Polo, vorbind despre Oceanul Indian, nota: „în această mare există 12.700 insule”. Un autor mai nou, Richard Hennig (în Les grandes enigmes de Univers) ocupându-se de insulele imaginare care împânzeau oceanele în hărţile medievale, se întreabă cum „…s-a răspândit şi

Continue Reading

Misterele megaliţilor din Malta

Oamenii de ştiinţă şi-au pus în mod firesc întrebarea dacă şi în cazul monumentelor megalitice se poate stabili un asemenea lanţ de influenţe, prin urmare dacă există un loc de origine, o regiune anume de la care a pornit utilizarea imenselor monolite şi trilite – sub diverse forme, în scopuri magice şi de cult – şi care apoi s-a răspândit pe o arie de-a dreptul uriaşă. Câţiva cercetători de prestigiu au opinat pentru insula Malta, aducând în sprijinul acestei păreri

Continue Reading

Cum un calif a vrut să dărâme marea piramidă de la Gizeh

În anul 820, un grup de călăreţi în veşminte bogate se oprea în faţa Marii Piramide de la Giseh (El Giza) nu departe de Cairo. În fruntea cortegiului, atotputernicul calif al-Mamun contempla îndelung impunătorul edificiu, întrebându-se care putea fi raţiunea acestei construcţii – pentru ce oamenii dintr-un trecut foarte depărtat au cheltuit un asemenea uriaş efort de muncă. Era limpede că în măruntaiele colosului de piatră se ascunde o taină, poate o comoară… „Să fie dărâmată!” porunci califul. „Cu neputinţă”,

Continue Reading

Enigmele farului din Alexandria

Printre cele şapte minuni antice găsim o asemenea construcţie situată pe insula egipteană Faros, în faţa oraşului fondat de Alexandru în 331 î.Ch. şi care îi poartă numele. Homer (în Odiseea) vorbeşte de această insulă: „Pe marea văluroasă-n dreptul apei Egipetul este ostrovul Faros…” Cum textul homeric este cu câteva veacuri mai vechi decât însuşi oraşul Alexandria, suntem îndreptăţiţi să presupunem că insula a dat numele construcţiei, iar nu invers — deşi nu lipsesc nici părerile contrarii, bazate pe un

Continue Reading