Antihristul a ajuns, este în viaţă şi trăieşte bine. Nu trebuie decât să-l identificăm…

23.727 vizualizari

antihrist 17Antihristul: multe speculaţii sunt în legătură cu el; unii cred că el este deja în viaţă şi este activ chiar astăzi; şi eu cred acelaşi lucru. Multe nume au fost aruncate pe piaţă cu privire la identitatea Antihristului: preşedintele Obama, prinţul Charles, Vladimir Putin, papa Francisc. Într-un articol din septembrie 2013 „Cine este Antihristul? Nu este nici Obama, nici papa şi nici altă personalitate. Se numeşte Thomas şi face parte dintr-o misterioasă societate secretă…” arătam că Antihristul ar fi o persoană necunoscută publicului, Thomas Plantard de Saint-Claire, care ar proveni din familia regală a Merovingienilor.

Totuşi, nu putem şti 100% că toate persoanele enumerate mai sus ar fi Antihristul; deşi Biblia nu ne oferă vreun nume specific despre cine va fi Antihristul, totuşi ne oferă indicii despre cum va arăta. Indiferent cine-o fi, eu cred că Antihistul e deja aici…

Dar, haideţi să facem o călătorie în Biblie şi să citim câte ceva despre Antihrist:

20. Şi în locul lui va veni altul, care va trimite un strângător de dări în locul care este gloria regatului (Ierusalimul), dar în câteva zile va fi doborât nu prin mânie, nici prin război.
21. Şi în locul lui va veni un batjocoritor, care nu avusese nici un drept la vrednicia regală, şi el va veni paşnic şi prin uneltiri se va face stăpân pe regat (Daniel 11:20-21)

Din aceste versete, aflăm că Antihristul nu este un sistem (o ţară, de exemplu), ci chiar o persoană. Atunci când Antihristul (Satana) va veni, nu vor exista războaie; el va veni ca un om al păcii şi al prosperităţii. Bătălia pe care Satana o va da, va fi una a înşelării. De aceea suntem avertizaţi în Biblie „să ne întărim în Domnul şi în puterea tăriei Lui” (Efeseni 6:10). Mai departe, în versetele 11-16, din acelaşi Efeseni, ni se spune ce armură trebuie să folosim în bătălia cu Satana. Această armură ne va proteja de înşelătoriile Antihristului. Cu acest „batjocoritor” ne aflăm într-o bătălie spirituală, şi va fi o luptă de cuvinte, idei şi concepte.

11. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului.
12. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh.
13. Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare.
14. Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii,
15. Şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii.
16. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. (Efeseni 6:11-16)

Această „persoană batjocoritoare”, Satana, va ataca fiecare fragment al vieţii voastre, locul de muncă, locul de studiat. El chiar va conduce şi în biserica voastră; va părea că are atâta dreptate, deşi vă înşeală atât de mult! Satana va pretinde chiar că el este Hristos, iar mulţi ignoranţi chiar vor crede acest lucru!

În Apocalipsa lui Ioan este un verset (22:16) care spune următoarele: „Eu, Iisus, am trimis pe îngerul Meu ca să mărturisească vouă acestea, cu privire la Biserici. Eu sunt rădăcina şi odrasla lui David, steaua care străluceşte dimineaţa.” În Isaia 14:12, ni se vorbeşte despre Satana/Lucifer: „Cum ai căzut tu din ceruri, stea strălucitoare, fecior al dimineţii! Cum ai fost aruncat la pământ, tu, biruitor de neamuri!” Făcând o anumită analogie, „Iisus = steaua dimineţii”, unii au ajuns la concluzia aberantă că Iisus Hristos ar fi Satana/Lucifer! Dar, adevărul este acesta: Iisus este adevărata stea a dimineţii, iar Satana ne înşeală pe toţi, pretinzând că el este „steaua dimineţii”. Şi asta pentru că Satana este un „stăpân al înşelătoriilor”. El va pretinde că el este „adevăratul mântuitor”, iar foarte mulţi dintre noi îl vom crede. Dar, Biblia ne spune clar: întâi va veni Antihristul şi apoi Iisus Hristos.

Aşadar, fiţi vigilenţi, cu ochi în patru. Antihristul va părea un om paşnic; dacă vreţi să-i aflaţi identitatea, nu căutaţi un om războinic, mânjit de sânge, ci unul care pretinde că doreşte pacea lumii. Până în prezent, cel care s-ar potrivi cel mai bine portretului Antihristului ar fi papa Francisc, dar trebuie să fim cu băgare de seamă, căci surprize pot apărea de oriunde…