Orgoni Crystal

 

EXCLUSIV SECRETELE LUI LOVENDAL!

Cine sunt cei 144.000 de aleşi din “Apocalipsa lui Ioan”? Fiinţe supranaturale sau oameni? Ei vor înfrunta armata Satanei, iar în final vor ajunge în paradis, pe Muntele Sion…

Luni 28 Oct 2013 / 8,168 vizualizari / 38 Comentarii


 

144.000 alesiCunoscătorii Bibliei probabil că au rămas uimiţi de aceste versete biblice din “Apocalipsa lui Ioan”:

“1. După aceasta am văzut patru îngeri, stând la cele patru unghiuri ale pământului, ţinând cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici peste mare, nici peste vreun copac.
2. Şi am văzut un alt înger care se ridica de la Răsăritul Soarelui şi avea pecetea Viului Dumnezeu. Îngerul a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri, cărora li s-a dat să vatăme pământul şi marea,
3. Zicând: Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până ce nu vom pecetlui, pe frunţile lor, pe robii Dumnezeului nostru.
4. Şi am auzit numărul celor pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii de pecetluiţi, din toate seminţiile fiilor lui Israel:
5. Din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii de pecetluiţi; din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii; din seminţia lui Gad, douăsprezece mii;
6. Din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; din seminţia lui Neftali, douăsprezece mii; din seminţia lui Manase, douăsprezece mii;
7. Din seminţia lui Simeon, douăsprezece mii; din seminţia lui Levi, douăsprezece mii; din seminţia lui Isahar, douăsprezece mii;
8. Din seminţia lui Zabulon, douăsprezece mii; din seminţia lui Iosif, douăsprezece mii; din seminţia Veniamin, douăsprezece mii de pecetluiţi.”

(Apocalipsa lui Ioan 7:1-8)

Aşadar, cine sunt cei 144.000 de pecetluiţi din vremea Apocalipsei? Cei 144.000 de fiinţe reprezintă poate unul dintre cele mai misterioase grupuri din Biblie (alături de “Nephilim”). Multe secte şi culte religioase au pretins că ei i-ar reprezenta pe cei 144.000. Dar cine sunt ei? Sunt oameni care vor ajunge în rai? Sau fiinţe supranaturale care vor coborî pe Pământ la finalul timpurilor?

Din fragmentul biblic de mai sus, se distinge clar faptul că cei 144.000 de oameni sunt “fiii lui Israel”, ce trebuie să îndeplinească o anumită sarcină pentru Domnul, în timpul sfârşitului lumii. Biblia spune că cei 144.000 sunt descendenţi de etnie israeliană. Care va fi rolul lor? Acela de a fi martorii Evangheliei pe Pământ. Iisus Hristos a profeţit că “Evanghelia Regatului” va fi predicată în ultimele zile, înaintea de Cea de-a Doua Venire a lui Iisus Hristos. Atunci, Antihristul va domni pe Pământ, iar cei 144.000 vor fi servitorii Domnului în lume, predicând Evanghelia.

Precum se ştie, la sunetul celei de-a 5-a trâmbiţe, o armată supranaturală demonică va fi eliberată din adâncuri şi va veni pe Pământ:

“1. Şi a trâmbiţat al cincilea înger, şi am văzut o stea căzută din cer pe pământ şi i s-a dat cheia fântânii adâncului.
2. Şi a deschis fântâna adâncului şi fum s-a ridicat din fântână, ca fumul unui cuptor mare, şi soarele şi văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii.
3. Şi din fum au ieşit lăcuste pe pământ şi li s-a dat lor putere precum au putere scorpiile pământului.
4. Şi li s-a poruncit să nu vatăme iarba pământului şi nici o verdeaţă şi nici un copac, fără numai pe oamenii care nu au pecetea lui Dumnezeu pe frunţile lor.
5. Şi nu li s-a dat ca să-i omoare, ci ca să fie chinuiţi cinci luni; şi chinul lor este la fel cu chinul scorpiei, când a înţepat pe om.
6. Şi în zilele acelea vor căuta oamenii moartea şi nu o vor afla şi vor dori să moară; moartea însă va fugi de ei.
7. Iar înfăţişarea lăcustelor era asemenea unor cai pregătiţi de război. Pe capete aveau cununi ca de aur, şi feţele lor erau ca nişte feţe de oameni.
8. Şi aveau păr ca părul de femei şi dinţii lor erau ca dinţii leilor.
9. Şi aveau platoşe ca platoşele de fier, iar vuietul aripilor era la fel cu vuietul unei mulţimi de care şi de cai, care aleargă la luptă.
10. Şi aveau cozi şi bolduri asemenea scorpiilor; şi puterea lor e în cozile lor, ca să vatăme pe oameni cinci luni.
11. Şi au ca împărat al lor pe îngerul adâncului, al cărui nume, în evreieşte, este Abaddon, iar în elineşte are numele Apollion”.

(Apocalipsa lui Ioan 9:1-11)

Această armată demonică şi supranaturală ce va veni din Abis, va invada întreaga lume. Oamenii de pe Pământ vor fi torturaţi timp de  luni… atât de multă durere şi suferinţă va exista, încât oamenii şi-ar dori mai degrabă să moară, decât să fie torturaţi de aceste fiinţe demonice. În schimb, singurii protejaţi de aceste atacuri vor fi cei 144.000. Astfel, ei vor constitui un semn clar că Dumnezeu i-a ales.

Într-un fel, situaţia este asemănătoare cu cea descrisă în Evanghelia lui Luca, 10:17-20, atunci când Iisus le-a oferit puteri supranaturale la 70 de martori, ca un semn divin:

“17. Şi s-au întors cei şaptezeci (şi doi) cu bucurie, zicând: Doamne, şi demonii ni se supun în numele Tău.
18. Şi le-a zis: Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer.
19. Iată, v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului, şi nimic nu vă va vătăma.
20. Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucuraţi că numele voastre sunt scrise în ceruri.”

La fel cum celor 70 de martori li s-au oferit putere asupra şerpilor şi forţelor demonice, tot la fel şi cei 144.000 de martori ai Apocalipsei vor avea putere asupra armatei demonice din adâncuri.

În Apocalipsa lui Ioan 14:1-5, aflăm care va fi soarta celor 144.000:

“1. Şi m-am uitat şi iată Mielul stătea pe muntele Sion şi cu El o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau numele Lui şi numele Tatălui Lui, scris pe frunţile lor.
2. Atunci am auzit un glas din cer, ca un vuiet de ape multe şi ca bubuitul unui tunet puternic, iar glasul pe care l-am auzit ca glasul celor ce cântă cu alăutele lor.
3. Şi cântau o cântare nouă, înaintea tronului şi înaintea celor patru fiinţe şi înaintea bătrânilor; şi nimeni nu putea să înveţe cântarea decât numai cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.
4. Aceştia sunt care nu s-au întinat cu femei, căci sunt feciorelnici. Aceştia sunt care merg după Miel ori unde se va duce. Aceştia au fost răscumpăraţi dintre oameni, pârgă lui Dumnezeu şi Mielului.
5. Iar în gura lor nu s-a aflat minciună, fiindcă sunt fără prihană”.

Deşi nu vor fi chinuiţi de armata Satanei, totuşi cei 144.000 vor fi ucişi, căci vor ajunge pe Muntele Sion (ce aparţine Paradisului şi nu Pământului, aşa cum putem afla din Evrei 12:22: “Ci v-aţi apropiat de muntele Sion şi de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc şi de zeci de mii de îngeri, în adunare sărbătorească”). Aşadar, sufletele lor vor ajunge în Paradis… deci sunt morţi. De aici, deducem concluzia că cei 144.000 vor fi primele victime ale marii persecuţii ale lui Antihrist pe Pământ. Moartea celor 144.000 va fi tristă pe Pământ, dar glorioasă în Paradis, unde ei se vor uni cu Hristos.

La începutul articolului am spus că cei 144.000 sunt “fiii lui Israel”… dar, trebuie să reţineţi că ei nu sunt voluntari, ci sunt aleşi în mod divin, fiind marcaţi de îngeri cu “semnul lui Dumnezeu”. Îngerii care îi vor marca pe cei 144.000 vor şti cine sunt şi îi vor identifica la momentul potrivit… totul nu este decât un proces supranatural.

 

Secretele lui Lovendal

38 Comentarii

 1. 144000 mii de alesi???? Cine a zis ca exista un numar??? Toti CEI care se vor pocai si vor avea parte de mila Domnului se vor mantui, nu exista numar, asa ca nu mai furati curent cu postari ce nu si au rostul.

 2. Dia

  e vorba de ADN compatibil cu ingerii ,corcitii nu au ce cauta iar restul sant cantitate neglijabila …oare de ce pe vremea lui noe s-a ales 8 persoane? cam asta ar fi proportia…un pic de scenariu nu strica, mai Ales ca facem parte din el…scanati-va!

 3. Probabil se refera la cei compatibil genetic,dpdv al respectarii legii vechi a Non-hibridarii…

 4. nebunul cu Ochii lui inchisi

  In celelalte religii monoteiste ce se spune despre ultimile zile de dinainte de intoarcerea zeitatii respective ???
  Dar in religiile politeiste ???

  In articolul de mai sus se vorbeste despre 12 semintii si 12 mii de oameni de fiecare.
  Cam des se repeta cifra 12 nu credeti ???
  12 ore in zi( stiu ca ziua calendaristica are 24 de ore,adica dublul lui12 )
  12 luni in ani
  12 apostoli

 5. Să nu uităm că în calendarul maiaș, un baktun este o perioadă de 144000 de zile. Coincidență desigur!

  Una dintre interpretări este că cei 144.000 sunt evrei recent convertiți ca evangheliști și trimiși să aducă pe păcătoși înapoi la Iisus Cristos în timpul perioadei necazului de șapte ani

  O altă interpretare este că cei 144.000 reprezintă o versiune mai mare a vechii armatei israelite trimisă la sfârșitul perioadei Marelui Necaz pentru a ucide pe cei nelegiuiți

  Preteriștii cred că cei 144.000 sunt evreii creștini pecetluiți pentru salvarea de la Distrugerea Iersualimului din anul 70.

  Misionarul Tim LaHaye, în comentariile sale “Revelation: Illustrated and Made Plain” revizuite (Zondervan, 1975 {prima apariție în 1973}), consideră că cei 144.000 din Apocalipsa cap. 7 și cei 144.000 din Apocalipsa cap. 14 sunt două grupuri diferite de oameni, foștii evrei și, respectiv, ultimii creștinii

  Martorii lui Iehova cred că exact 144.000 de oameni vor fi ridicați la ceruri ca să-și petreacă veșnicia cu Dumnezeu, ca ființe spirituale. Ei cred că acest număr este format din primii creștini și din Martorii lui Iehova care pretind a fi unși (sau Israelul spiritual), mai degrabă decât să fie format din descendenții literali ai lui Iacov

  Secta creștină Skoptzi din Rusia credea că Mesia va veni atunci când membrii lor vor fi în total de 144000 de persoane și toate eforturile lor au fost direcționate în atingerea acestui număr.

  144.000 se presupune că este numărul de Sahabah (însoțitorii lui Mahomed), deși au fost date şi alte numere De asemenea, reprezintă numărul total al profeților în Islam[ deși s-a mai spus că numărul total al acestora este 124000 sau 244000. Numărul actual al profeților sau cel al companionilor (Sahaba) lui Mohamed nu este cunoscut, cu toate acestea, 25 de nume au fost menționate în Coran.

  Biserica Universală și Triumfantă (Church Universal and Triumphant) învață că Sanat Kummara și Lorzii Focului au adus, de asemenea, 144 de mii de suflete cu ei de pe Venus.
  Religia New Age numită Raëlism precizează că există 144.000 de persoane alese pentru a continua existența omenirii în cazul unui viitor dezastru

  https://ro.wikipedia.org/wiki/144000_(num%C4%83r)

 6. Ungurene pune mana pe Biblie : Apocalipsa 7:3-8 Nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până ce nu vom pecetlui, pe frunțile lor, pe robii Dumnezeului nostru.
  Și am auzit numărul celor pecetluiți: o sută patruzeci și patru de mii de pecetluiți, din toate semințiile fiilor lui Israel:
  Din seminția lui Iuda, douăsprezece mii de pecetluiți; din seminția lui Ruben, douăsprezece mii; din seminția lui Gad, douăsprezece mii; Din seminția lui Așer, douăsprezece mii; din seminția lui Neftali, douăsprezece mii; din seminția lui Manase, douăsprezece mii; Din seminția lui Simeon, douăsprezece mii; din seminția lui Levi, douăsprezece mii; din seminția lui Isahar, douăsprezece mii; Din seminția lui Zabulon, douăsprezece mii; din seminția lui Iosif, douăsprezece mii; din seminția lui Veniamin, douăsprezece mii de pecetluiți.
  Apocalipsa 14:1:Și m-am uitat și iată Mielul stătea pe muntele Sion și cu El o sută patruzeci și patru de mii, care aveau numele Lui și numele Tatălui Lui, scris pe frunțile lor.
  Apocalipsa 14:3-5:Și cântau o cântare nouă, înaintea tronului și înaintea celor patru ființe și înaintea bătrânilor; și nimeni nu putea să învețe cântarea decât numai cei o sută patruzeci și patru de mii, care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Aceștia sunt care nu s-au întinat cu femei, căci sunt feciorelnici. Aceștia sunt care merg după Miel ori unde se va duce. Aceștia au fost răscumpărați dintre oameni, pârgă lui Dumnezeu și Mielului. Iar în gura lor nu s-a aflat minciună, fiindcă sunt fără prihană.

 7. Acestia sunt oameni din toate semintiile, rasele sau natiile care, in timpul domniei mondiale (globalizare) a lui Antihrist nu se vor pecetlui, nu-l vor primi pe trimisul satanei, care vor refuza actul electronic de identitate fara de care nimeni nu va putea vinde sau cumpara (biocipul, nanocipul incriptat cu 666), si vor capata mantuire fiind totodata cei mai mari sfinti ai tuturor timpurilor.

  Totodata se mentioneaza ca evreii mozaici (semiti, de pe vremea Mantuitorului, nu khasarii-sionisti care au furat identitatea acestora dintai si care i-au prigonit si decimat prin holocaustul sponsorizat in WW2), nu vor primi pecetea antihristului (imparatul global, impus de sionisti, omul de geniu, foarte-frumos, bland si iluminat, ce va fi ales ca “garantia pacii si prosperitatii peste toate neamurile” si va domni pe scara globala timp de 3 ani jumate, impartind celor ce-l vor accepta bunuri lumesti, ulterior desavarsind toate atrocitatile, hulile si inemaginabile fapte atat celor ce i se vor opune cat mai ales celor ce-l vor primi de bunavoie)… acesti mozaici semiti vor astepta pana intr-al 12-lea ceas, vor urmari toate miscarile antihristului stiind ca stramosii lor nu L-au primit pe Hristos si ca l-au rastignit, isi vor da seama datorita sfintilor Ilie si Enoh ce vor prohovadui in timpul domniei lui antihrist, ca acesta din urma este trimisul satanei, se vor intoarce la Hristos recunoscundu-L ca Dumnezeu in Treime Slavit, vor fi omorati de catre imparatul global si vor capata mantuire.

  Restul marea majoritate sionista care il vor instaura pe antihrist in cel de-al treilea templu al lui Solomon din viitoare capitala a lumii, Ierusalim, vor fi orbiti de acesta, mai ales prin falsele minuni direct sau indirect induse in creier de catre biocip, si vor deveni niste zombi, cu arama pe fatza, dati pieirii si in aceasta existenta materiala si dupa…..

  Dumnezeu Hristos in Treime Slavit sa ne dea tarie!

  “… iata, Eu am venit in numele Tatalui Meu si nu m-ati primit; daca ar fi venit altul (antihrist) pe acela l-ati fi primit”

 8. Acei 144.000 vor ramane un mister,nu stie nimeni cine sunt! Bineinteles vor mai fi si alti mantuiti…dar acei 144.000 vor ramane un mister!

 9. Tot in Apocalipsa lui Ioan pe la cap.24(parca) zice ca cei 144000 au un semn in frunte! Chiar si in articolul de fata vad ca sunt “pecetluiti”, adica insemnati. Cum ramane cu cipurile si cu cei ce le vor purta? Din tot acest text biblic reiese ca doar cei “insemnati” sunt alesii.

 10. Aceste scorpii sau lacuste ar putea fi fiinte modificate genetic si eliberate (marile armatelucreaza din 60 la asa ceva) iar cei 144de mii or fi bogatii luii care au buncare sau antivirusuri . Dar cine rade la urma ride mult mai bine stati linistiti .

 11. Cei 144000 vor fi propavaduitorii adevarului si martorii credinciosi ai lui Dumnezeu Hristos . Un fel de preoti dar cu ravna si necerand plata lumeasca . Scrie negru pe alb ca in gura lor nu s-a gasit minciuna . Ei vor recladi crestinismul asa cum a fost o data si probabil armatele demonice ii vor ucide primii . Deci vor fi cei din tai martiri . Apoi doar cei ma credinciosi si cu mult curaj le vor urma exemplul . Armatele demonice vor fi tot oameni ce se vor inchina satanei . Tind sa cred ca profetia de la Fatima se va adeveri in curand si acolo spune Maica Domnului nostru Iisus Hristos ca inainte de cele trei zile de intuneric infricoastor , vor fi primii martiri cei alesi de Dumnezeu . Apoi spune in profetie ca si in timpul celor trei zile vor muri credinciosi si ca vor merge direct in Rai ca si martirii dinainte de lasarea intunericului . Si scrie in revelatie “vai de voi pamant si mare caci diavolul a coborat pe pamant cu manie mare ,caci stie ca mai are putina vreme”.

 12. de unde le scoti nu pot sa mi dau seama…bati campii, inventezi ,nu te doare capu cand scrii bazaconiile astea?…dar ce e mai interesant ca sunt multi care s de acord cu aiurelile de le scrieti desi cu siguranta nu inteleg nimic…amin…si mai scoate frate ca ai imaginatie bogata..:)

 13. A.

  biblia nu se citeste ad litteram.deci intelesul este cu totul si cu totul altul….

 14. Gandirea asta crestina e asa de limitanta … daca te apuci sa iei mot-a-mot ce scrie in Biblie o sa te infoliezi in plastic si o sa te inchizi in dulap . Daca orice urma de religie ar disparea , ar aparea alte religii dar niciuna la fel ca cele trecute dar daca orice urma de stiinta ar disparea ea s-ar dezvolta din nou identic pentru ca stiinta = adevar … asa ca fapt divers sa puna in miscare neuronii :)

 15. Nu sunt 144.000 cei alesi sunt un pic mai multi …si cred ca sunt acei care vor ,,insufleti ,, rasa ariana in Noua Ordine Mondiala….Istoria care se repeta este o istorie falsa oameni buni….traim vremuri in care falsitatea este considerata adevar..iar adevarul este considerat falsitate !teribil ,absolut teribil!

 16. Lovendal

  draga danut, mai pune mana pe Biblie si citeste…de acolo e. Sunt unii care sunt atat de limitati, incat daca nu inteleg li se pare “aiureala”. Tie cand iti vorbeste un chinez si nu intelegi nimic, ii spui ca “vorbesti aiureli”?:) Vai de inteligenta ta :)

 17. draga lovendal toata revista ta bate campii si toate articolele ce le faceti sunt aiureli si stii f bine asta..iar Ion Creanga le spune f bine…”Stiu ca sunt prost dar cand ma uit in jurul meu imi creste inima”..sunt intru totul de acord cu el…

 18. Pai esti prost de bubui Dănuț Leonard Apostol , dar ai scurte momente de luciditate, q.e.d.

 19. Vorba aia “Nu mai pot cu biocipul”… :)

 20. Draga Danut, daca bat campii, esti liber sa citesti “reviste” adevarate ca: Libertatea, Can-Can etc. sau mai “serioase” gen Gandul, Adevarul, unde sunteti mintiti si manipulati cu nerusinare (parerea mea). Locul tau nu e aici, langa site-urile de stiri alternative. Du-te si lasa-ne pe noi in pace, in lumea asta. Oricum, nivelul tau de inteligenta e f.scazut (nu stii nici sa scrii romaneste corect), asa ca locul tau e alaturi de Click si Can-Can. Acolo vei gasi stiri foarte interesante despre fundul lui Bianca.

 21. Lovendal

  Draga Danut, daca bat campii, esti liber sa citesti “reviste” adevarate ca: Libertatea, Can-Can etc. sau mai “serioase” gen Gandul, adevarul, unde sunteti mintiti si manipulati cu nerusinare (parerea mea). Locul tau nu e aici, langa site-urile de stiri alternative. Du-te si lasa-ne pe noi in pace, in lumea asta. Oricum, nivelul tau de inteligenta e f.scazut (nu stii nici sa scrii romaneste corect), asa ca locul tau e alaturi de Click si Can-Can. Acolo vei gasi stiri foarte interesante despre fundul lui Bianca.

 22. Rade ciob de oala sparta: Biancai in loc de “lui Bianca”. Poate e vorba de acelasi “nivel de inteligenta” din moment ce amandoi fac greseli gramaticale.

 23. in primu rand ca nu citesc acele ziare in al doilea rand gramatica si cunostintele mele de limba romana sunt mult mai bune ca ale tale…si ca sa ti dau doar un mic exemplu ca trebuie sa fii mai atent la ce scrii….”Un fermier din SUA s-a întâlnit cu doi marţieni, care i-au cerut bărbatului nişte îngrăşăminte chimice! Şi asta pentru că pe Marte au probleme cu mediul……”Unde se află “Sionul”, Paradisul, “cetatea lui Dumnezeu” din Biblie? Cumva pe steaua Alcyone din Pleiade, în jurul căreia se roteşte şi Soarele nostru?””….. in primul rand ca soarele nu se invarte in jurul acelei stele si mai mult de atat probleme pe Marte cu mediul? sau chiar de curiozitate in ce limba iau cerut ingrasaminte..vizitatorii din spatiu sau au venit cu translator si eu nu stiu…astea le numesti tu stiri..?poate faci si un documentar sa l vad pe Discovery Chanel..cu asa ceva da m ai da pe spate..:)

 24. Io cu Mine, vezi ca ambele variante sunt corecte. Daca o chema Deborah, spuneai “fundul Deborahei”? Numai academicieni in tara asta.

 25. Danut, daca erau mult mai bune cunostintele tale de gramatica, ai fi spus “in primul rand”, nu “in primu rand”, “m-ai da” in loc de “m ai da” etc. Unde naiba ai facut scoala, mai baiete? Sau esti inca in clasa a IV-a? Pune mana pe o gramatica de limba romana si apoi mai discutam. Mie imi place sa discut cu oameni culti, nu cu inculti interesati doar de droguri, alcool si jocuri video.

 26. desteptule… in primul rand nu jignesc….odata ce nu esti in stare sa- mi dai o replica la ineptiile la care le scrii treci la jigniri pentru ca de altceva nu esti in stare…asta e nivelu tau de inteligenta si de cultura generala…soarele se invarte in jurul stelei Alchyon pe marte sunt probleme cu mediul..si multe altele pe care te astepti sa le creada toata lumea dar nu esti in stare sa primesti critici..ai impresia ca tot ce zboara se mananca….

 27. Mai studiaza: Gramaticile actuale şi manualele şcolare indică destul de clar regulile de formare a genitiv-dativului unor nume de persoană feminine: cele cu finala -a, se spune, au o flexiune asemănătoare cu cea a numelor comune (Maria ” Mariei, ca familia – familiei), în vreme ce numele cu terminaţii atipice (diferite de a) primesc articolul lui antepus, după modelul numelor masculine (e corect să spunem “lui Mimi”, exact ca “lui Dan”). Dupa cum ziceai: numai academicieni in tara asta. Pacat ca nu esti printre ei.

 28. D.L.A esti un prost cu facultate si cu studii gramaticale si fara credinta pe deasupra .Oameni ca tine au condus inchizitia ,lagarele de concentrare naziste si cele rusesti din Siberia . Si stii de ce fiindca voi nu cunoasteti mila . Cei ce nu cred in Dumnezeu nu stiti ce e aia mila ,chiar daca duceti o viata decenta in prezent . Dar daca ar fi sa conduceti o armata si daca un crestin nevinovat ar fi declarat prin minciuna si manipulare terorist voi l-ati executa fara regrete ,zicanduva in mintile voastre bolnave ca ati facut un act de dreptate . Si desteptul alalalt, el compara nume romanesti s-au care sunt imprumutate si se adapteaza perfect limbii romane cu nume englezesti care se pronunta la fel in orce context. Chiar daca nu am studii superioare si nu scriu corect de multe ori teoretic stiu si daca vorbesc cu voi stiu in totdeauna sa formulez cuvintele ,propozitiile si frazele corect . Intreti pe Team Speack 3 si formati un server in care putem comunica verbal si ne vom convinge de felul in care cunoaste fiecare gramatica vorbita . Ca aia scrisa e mai grea si nu e un site de literatura. Ce ziceti va prindeti sa discutam toti asa ca pe un chat? De la Lovendal veti avea multe de invatat ,eu prersonal ii multumesc am invatat multe de la el si de la multi de aici . Dar de la oameni ca voi ce doar improasca cu noroi gen”scrii tampenii ” si cica el nu a jignit …. Stiti doar sa atacati . Argumente aduceti putine si cand vi se da un argument raspundeti cu intrebare sau cu un atac .Sunteti doar niste infumurati va credeti mari personalitati dar in realitate sunteti doar niste simplii muritori ca si mine . Ce nu mergeti la WC ca si mine si ca toata lumea ?:))))))))))))))

 29. Amice Io cu Mine, tu iei ca sursa de referinta un simplu site? http://www.romlit.ro/caty-ei_i_lui_caty (de aici ai facut tu copy-paste; deci nu esti decat un simplu plagiator). Am o nepoata care s-a nascut in Anglia, avand ca parinti o romanca si un englez. Stii cum o cheama pe fetita? Deborah Bea (se citeste be-ia). Cum ii spun? Ochii Deborahei Beii? “Ochii Beii”? Si Bea e un nume care se termina cu “a”. Tie cum iti suna mai bine? “Ochii lui Bea” sau “Ochii Beii”? Deci regula cu “a” nu merge intotdeauna. Limba romana trebuie sa sune bine atunci cand o folosesti, sa nu te zgaraie la ureche. Iar “fundul lui Bianca” suna la fel de bine ca “fundul Biancai”. Nu ma intereseaza sa fiu academician, dar macar sunt original, nu un plagiator ca tine.

 30. eu

  Danut, of of Danut, ai incercat sa semnalezi niste greseli, Purteanu mic ce esti sau ma rog, probabil REINCARNAREA lui Pruteanu. In incercarea ta sa-l corectezi pe Lovendal, ai dat-o in bara si ti-a semnalat utilizatorul Io Cu Mine, insa mai e ceva:

  “in primul rand ca soarele nu se invarte in jurul acelei stele si mai mult de atat probleme pe Marte cu mediul? sau chiar de curiozitate in ce limba iau cerut ingrasaminte..vizitatorii din spatiu sau au venit cu translator si eu nu stiu…”

  nu se scrie “iau cerut” ci i-au cerut”, caci “iau” se scrie numai cand avem o propozitie de genul “sa-l iau pe Danut sa-l invatat gramatica” ;)

  Multe SUCCESURI in invatarea LIMBEI romane ;)

 31. Danut, priveste inca o data posturile tale si sa vezi cine a inceput: TU, care spuneai ca sunt “ineptii”. Daca posturile mele sunt niste ineptii, atunci comentariile tale sunt niste jeguri, gunoaie, idiotenii. E bine asa? E bine sa-ti expui parerea fara sa aduci argumente? Tu cine naiba esti? Dumnezeu, de stii tu ca sunt “ineptii”? Eu macar am recunoscut in toate posturile ca ceea ce prezint eu sunt ipoteze…n-am pretins niciodata ca detin adevarul absolut; doar prostii cred ca ei detin adevarul absolut. Ti-am mai spus inca o data: nu-ti place? Pleaca de pe site-ul meu, de pe Facebook-ul meu. Cine te opreste aici? Am nevoie de critici, dar inteligenti, nu de niste ratati care cred ca stiu totul, dar habar nu au pe ce lume se afla. Iar critica se face cu argumente logice, obiective, nu cu aprecieri subiective de doi bani.

 32. …dar despre subiectul descris mai sus se mai discuta? Ce chestie?! La asa subiect, nu vad decat schimburi de zeflemele. Pacat!!

 33. Bese unii de stiinta pe aici… Li se pare ca cunosc ceva sau ca stiu prea multe… si nu ma refer la lovendal…

 34. Amice Io si cu mine, reciteste-ti randurile de mai sus si vezi unde se afla ipocrizia. Tu spui ca nu iti sta in caracter sa judeci oamenii, dar tot tu spui despre mine ca am “un nivel de inteligenta scazut”, ca “nu sunt academician ca tine”, de parca ai fost coleg de facultate cu mine. Propria ipocrizie nu o vezi, dar bine ca o vezi pe a altora. Vezi-ti de barna din ochii tai si lasa paiul din ochii altora, domnule academician.

 35. 144=12×12
  Ca fapt divers.
  144000=12×12000

 36. Io cu Mine, eu am spus despre Dan ca are un nivel de inteligenta scazut, iar tu ai replicat ca si eu am acelasi nivel de inteligenta. Ce naiba se deduce de aici? N-o mai intoarce ca la Ploiesti (asta s-o faci acasa cu nevasta-ta/prietena ta, nu cu mine). Dragule, am trecut prea multe prin viata ca sa nu miros de la distanta un troll ca tine. Da, mersi de scuze. Ma scuzi si tu ca te fac BOU, bine asa? Imi prezint iertare in fata ta ca esti CEL MAI MARE BOU DIN LUME. Eu nu cred asa ceva despre tine, asa ca iarta-ma. Bun? Esti penibil, iar chestii de astea psihologice de 2 bani le faci fata de altii, troll-ule, nu fata de mine. E ultima oara cand mai scrii pe Facebok-ul meu. Ramai cu academicienii tai si cu intunericul in care traiesti in fiecare zi.

 37. Io cu Mine, eu am spus despre Dan ca are un nivel de inteligenta scazut, iar tu ai replicat ca si eu am acelasi nivel de inteligenta. Ce naiba se deduce de aici? N-o mai intoarce ca la Ploiesti (asta s-o faci acasa cu nevasta-ta/prietena ta, nu cu mine). Dragule, am trecut prea multe prin viata ca sa nu miros de la distanta un troll ca tine. Da, mersi de scuze. Ma scuzi si tu ca te fac BOU, bine asa? Imi prezint iertare in fata ta ca esti CEL MAI MARE BOU DIN LUME. Eu nu cred asa ceva despre tine, asa ca iarta-ma. Bun? Esti penibil, iar chestii de astea psihologice de 2 bani le faci fata de altii, troll-ule, nu fata de mine. E ultima oara cand mai scrii pe Facebok-ul meu. Ramai cu academicienii tai si cu intunericul in care traiesti in fiecare zi.

Lasati un comentariu

banner